پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

دسته بندی ها پروژه

شما می توانید این دسته بندی ها را به سرعت پروژه مورد نظر دسترسی داشته باشید.

سازه های پارچه ای سفارشی


خارجی

داخلی

موقت

سازه های پارچه ای پیش مهندسی


ثابت

باز و بسته شونده

سازه های معماری


سازه های کابلی

پل

1385
loading