پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

رستوران دریایی

مکان : تهران-اراضی عباس اباد
تاریخ : 1395-01-01
کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد
مساحت : 2500 مترمربع
کاربری : محافظت در برابر شرایط جوی - زیبایی
مراحل انجام : مشاوره - طراحی - ساخت پارچه - نظارت بر ساخت سازه - مدیریت پروژه - نصب
مهندسی : شرکت مشاوره و مهندسی مافیس

Day Lighting Natural Ventilation Weather Protection UV Protection Fire Resistant Recyclable Decorative
loading