پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

ساختمان مرکزی کیسون

مکان : تهران
تاریخ : 1394-04-09
کارفرما : شرکت کیسون
مساحت : 360 متر مربع
کاربری : محافظت در برابر شرایط جوی - زیبایی
مراحل انجام : مشاوره - طراحی - ساخت - مدیریت پروژه - نصب
مهندسی : شرکت مشاوره و مهندسی مافیس

Day Lighting Weather Protection UV Protection Fire Resistant Recyclable
loading