پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

باغ پرندگان لویزان

مکان : تهران - پارک جنگلی لویزان
کارفرما : شهرداری تهران - منطقه 4
مساحت : 62000 مترمربع
کاربری : پوشش - قفس پرندگان - محافظ - زیبایی
مراحل انجام : مشاوره - طراحی - نظارت
مهندسی : مشاوره و مهندسی مافیس

Day Lighting Natural Ventilation Fire Resistant Recyclable Saving The Trees Decorative
loading