پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

تراس اردلان

تاریخ : 1394-10-15
مشاور : دفتر معماری زندیگان
مساحت : 64 sqm
مراحل انجام : مشاوره - طراحی - مهندسی - ساخت - مدیریت پروژه - نصب


loading