پل طبیعت، برنده جایزه آقاخان 2016

1395-07-16

 

 

پل ابریشم II

مکان : تهران-اراضی عباس آباد
تاریخ : 1389-04-29
کارفرما : سازمان نوسازی عباس آباد
مساحت : 8/5 متر
مراحل انجام : مشاوره-طراحی
مهندسی : مشاوره و مهندسی مافیس

Prize Winner Decorative
loading